Conta Carmen que cando eran pequenas levaban o gando a pastar ao monte… “todo estaba cheo de fincas”... As súas xentes. “Ons: unha illa habitada”. Vida cotiá Ven do Capítulo 3: As súas xentes. “Ons: unha illa habitada“. Vida cotiá.  Pertence á serie audiovisual “A...