Estes días acaba de constituirse oficialmente a “Asociación de Guías acreditados das illas Atlánticas” (AGAIA). Unha asociación sen ánimo de lucro de carácter asembleario, nacida e domiciliada en Vigo, aínda que con persoas asociadas en toda Galicia. AGAIA xurde como...