A frota de pesca de baixura faena nos caladoiros que existen nas augas do Parque Nacional debido á extraordinaria riqueza que albergan. Imaxe: Suso Framil