O carrán cristado (Sterna sandvicensis) é o máis grande dos carráns. Non niñifica no Parque Nacional nin no resto das costas de Galicia aínda que sí frecuenta as súas augas. Invernante, está presente entre agosto e marzo. Imaxe: Copyrighted free use,...