Ons: unha illa habitada · Paula Ballesteros-Arias e Cristina Sánchez-Carretero CAPÍTULO 5 A súa historia (Cambios na ocupación de Ons I) 5000-1500 a.C. Petróglifo de Chan da Pólvora, con círculos, coviñas e restos de círculos concéntricos con coviña central. Aparición...