Carráns (I). O carrán común por Mar de Aves

Carráns (I). O carrán común por Mar de Aves

Carráns (I). O carrán común por Mar de Aves Carráns Carráns Laridae Os carráns conforman, xunto con outras especies de “andoriñas de mar” e máis coas gaivotas, a familia dos láridos (Laridae). Son aves mariñas de tamaño mediano ou pequeno co manto (lombo e dorso das...

Carrán cristado pousado

Carrán cristado pousado

O carrán cristado (Sterna sandvicensis) é o máis grande dos carráns. Non niñifica no Parque Nacional nin no resto das costas de Galicia aínda que sí frecuenta as súas augas. Invernante, está presente entre agosto e marzo. Imaxe: Copyrighted free use,...