No areal das Dornas, Cesáreo, habitante da illa de Ons xunto a unha dorna. Imaxe: Santiago Boado Aguinaga