Charca intermareal no interior dunha pequena furna. Ons Imaxe:  Santiago Boado Aguinaga