A pesar do seu relativo pequeno tamaño os invertebrados terrestres supoñen máis do 80% de todas as especies do reino animal. Nas Illas Atlánticas a maioría dos estudos realizados até o de agora centráronse no grupo dos coleópteros (escarabellos) e dos lepidópteros...