Ons: unha illa habitada · Paula Ballesteros-Arias e Cristina Sánchez-Carretero CAPÍTULO 4 (XXIX) Os seus lugares Fonte do Gaiteiro Fonte localizada na ladeira oeste do Alto da Cancela, en fronte ao illote do Gaiteiro, e xurde dun manancial natural que cae polo rocha...