Cen anos de Parques Nacionais. Garajonay Presentación da Colección de láminas dos 15 Parques Nacionais de España polo Centenario desta figura de protección por Lei, 1916-2016. Decimocuarta entrega: Parque Nacional de Garajonay Organismo Autónomo Parques Nacionales...