O traballo foi realizado polo Grupo XM-3 Análisis de Concas Un estudo analiza os bosques primixenios da ría de Vigo e explica a desaparición do carpe A través do pole que se atopa nos sedimentos mariños, percorre a evolución da vexetación da contorna Duvi | Vigo A...