Casos de depredación de lagarto arnal por gaivota patiamarela no Parque Nacional das Illas Atlánticas (EN) Resumo: O lagarto arnal (Timon lepidus) mantén poboacións de gran interese en varias illas, tanto polo seu status de conservación como polas particulares...