Unha gabita (Haematopus ostralegus) en voo. Esta especie aniña nalgúns illotes do Parque Nacional. Imaxe: By Andreas Trepte] - Own work, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=702349