Construído en 1904 na illa Norte para complementar o faro de Montefaro na illa do Medio e o de Bicos na illa Sur. En 1918 sumaríase o faro da Porta e máis tarde o do illote Boeiro. Imaxe: Pedro Figueras.