Illote do con de Noro en Sálvora

Illote do con de Noro en Sálvora

Illote do con de Noro en Sálvora Vista da enorme masa granítica que forma o illote do con de Noro no arquipélago da illa de Sálvora (Riveira) no Parque Nacional marítimo-terrestre das Illas Atlánticas de Galicia. Unha imaxe de Pedro Figueras para o Arquivo da Luz...

Gabita en voo

Gabita en voo

Unha gabita (Haematopus ostralegus) en voo. Esta especie aniña nalgúns illotes do Parque Nacional. Imaxe: By Andreas Trepte] - Own work, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=702349