Nova convocatoria: "XI XORNADA FORMATIVA PARA PROFESIONAIS DO SECTOR TURÍSTICO SOBRE O PARQUE NACIONAL MARÍTIMO-TERRESTRE DAS ILLAS ATLÁNTICAS DE GALICIA", próximo venres 22 de abril. Prazo de inscripción: dende o venres 1 de abril ata o domingo 17 abril (ambos...