Nun encontro organizado ao abeiro do proxecto europeo Life Seacan, do que é socia a Universidade O sector conserveiro e do procesado da pesca debate sobre a xestión sostible da industria Representantes das empresas, especialistas científicos e xestores ambientais...