Está presente en numerosos intermareais rochosos de gran parte do litoral galego Unha tese analiza as principais causas do polimorfismo cromático do caracol mariño 'Littorina fabalis' Axuda a predicir a súa evolución biolóxica, algo básico para poder establecer plans...