Seguimento de tiburóns peláxicos en Galicia

Seguimento de tiburóns peláxicos en Galicia

Seguimento de tiburóns peláxicos en Galicia A bioxeografía é a ciencia que se centra na identificación e caracterización das "áreas de distribución" das especies (Morrone, 2009) a través do estudo dos seus patróns espazo-temporais de distribución. É deste xeito como...