Mercedes Varela estudou na súa tese como potenciar a formación dos futuros docentes nesta materia Un mundo sostible precisa dunha educación ambiental transformadora O estudo de actitudes realizado permitiu detectar “tendencias acríticas” entre o futuro profesorado...