Ría de Vigo e illas Cíes. Proxectos de fortificación. Un primeiro exemplo Polo Capitán de Navio e Yngeinero en Gefe D. Timoteo Roch. Año de 1809 Fonte ornamental, almacén de pólvora e de víveres. Plano da Ria de Vigo : Situada a súa Poboación na Latitude N. de...