Nas Rías Baixas de Galicia, en concreto ao sur da ría de Vigo, entre os concellos de Nigrán e Baiona, fronte ás illas Cíes, atópanse a enseada de Baiona, o esteiro do río Miñor e as marismas da Ramallosa. Un espazo natural de enorme valor e beleza. O esteiro do río...