Nos granitos das zonas altas de Cíes atopamos marcas de micromodelado xerando formas moi caprichosas É unha paisaxe de contrastes, modelada pola acción dos axentes erosivos O arquipélago das illas Cíes (Monteagudo, Montefaro e San Martiño) presenta dúas caras ou...