Illote do Gaiteiro en Ons Nesta imaxe capturada por Santiago Boado Aguinaga na cara oeste do arquipélago da illa de Ons, podemos contemplar en primeiro termo a presenza da impoñente e granítica estampa do illote do Gaiteiro. O arquipélago de Ons é un conxunto de illas...