Boas prácticas para evitar a chegada de lixos ao mar. Rede para a recuperación dos ecosistemas mariños no Parque Nacional das Illas Atlánticas. Proxecto Pleamar Un proxecto promovido polo Colexio Oficial de Biólogos de Galicia (COBGA) e polo Parque Nacional Illas...