Abellón traballando na illa de San Simón sobre planta ornamental Un abellón (Bombus sp.) na illa de San Simón, allea ao espectador, na primavera, traballando sobre flor de planta ornamental. O abellón é un insecto semellante á abella pero máis grande, ruidoso ao voar...