Litoral rochoso na cara leste da illa de Ons nunha zona exposta protexida, en Canexol onde abondan as pozas intermareais. As pozas de marea son pequenos espazos que quedan cheos de auga durante a marea baixa, onde se desenvolven moitas algas e animais mariños. É a...