Investigadores do IEO revelan novas evidencias sobre a influencia do medio ambiente e o quecemento global nas poboacións de peixes Son os últimos resultados dun proxecto cuxo obxectivo é o estudo dos efectos combinados do clima e a pesca sobre os ecosistemas mariños e...