Nas augas do Parque Nacional marítimo-terrestre das Illas Atlánticas de Galicia existen diferentes ecosistemas mariños onde abondan as algas e os animais mariños. A súa presenza nos transmite a excelente calidade das augas deste medio mariño. Nos fondos rochosos ben...