Buque balizador "Ramiro Pascual" Imaxe do buque balizador "Ramiro Pascual" na dársena da Laxe do porto de Vigo. O nome desta embarcación está adicado ao enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos, Ramiro Pascual, encargado do Servizo Marítimo da provincia de Pontevedra ata...