A Xunta propón incluír o Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas na lista de humidais de importancia internacional Ramsar A Consellería de Medio Ambiente remitirá á información ao Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación e Medio Ambiente a...