Xa dende principios do século XX existía unha grande insistencia e obsesión sobre unha suposta e apremiante necesidade de plantar árbores nas illas Cíes. Argumentábanse fins estéticos e de aproveitamento forestal. Unha primeira presentación sobre as circunstancias que...