Tres veciños de Bouzas enfrontábanse a unha pena de catro meses e un día de arresto maior por roubar un porco en Cíes, sacrificalo e compartilo. A acusación levaríaa a cabo o letrado Valentín Paz Andrade, o polifacético intelectual galeguista, xurista, escritor,...