Segundo un estudo realizado na illa de Sálvora entre 2010 e 2013 por Alberto Lucas As gaivotas expostas a perigos durante a formación dos ovos favorecen a supervivencia dunhas crías sobre outras Incrementan as diferenzas comportamentais e morfolóxicas entre irmáns...