Fotografía, guitarra, teatro, preparación de traballo e musica tradicional, entre as opcións A programación de obradoiros renóvase e inclúe un curso sobre lingua e cultura da comunidade xorda A natureza está moi presente, con talleres cosmética natural, agricultura...