Unha tese estuda a viabilidade do ‘turismo consciente’ Unha alternativa a modelos tradicionais que busca sacarlle o maior proveito ás vivencias turísticas cun enfoque ético O ‘turismo consciente’ caracterizaríase fundamentalmente pola cohesión entre a sustentabilidade...