Os útiles agrarios. As súas xentes. “Ons: unha illa habitada”. Vida cotiá.  Esther conta para que serve a gancha e demais ferramentas de labranza. Ven do Capítulo 3: As súas xentes. “Ons: unha illa habitada“. Vida cotiá. Se dispón de conexión a internet,...