Breve aproximación á historia das illas Cíes (I)

Breve aproximación á historia das illas Cíes (I)

Parque Nacional marítimo-terrestre das illas Atlánticas de Galicia. Arquipélagos de Cíes, Ons, Sálvora e Cortegada. Breve aproximación á historia das illas Cíes (I) Dende a Prehistoria, no Paleolítico e Neolítico, temos rexistros (bifaces ou muíños de man naviculares)...

Visita Cortegada con Faia Educación Ambiental

Visita Cortegada con Faia Educación Ambiental

"VISITA Á ILLA DE CORTEGADA. PARQUE NACIONAL DAS ILLAS ATLÁNTICAS" CARRIL-AROUSA, 29 DE MAIO Desembocadura do Ulla. Carril. Unha illa agarda fronte a nós. Nas mareas, rañeiras e mariscadoras traballan no mar. Pernas ergueitas, lombo dobrado, sacho e angazo na man....

O parque ostrícola das illas Cíes (II)

O parque ostrícola das illas Cíes (II)

Continuación... Se a anterior referencia que dabamos sobre o parque ostrícola da lagoa das Cíes era de 1906, as seguintes comprenden entre os anos 1904 e 1912, aparecendo de novo en 1970. No medio non atopamos máis. Eliximos as seguintes notas de prensa que...

O parque ostrícola das illas Cíes (I)

O parque ostrícola das illas Cíes (I)

Publicamos unha serie de notas de prensa que fan referencia ao denominado parque ostrícola ou viveiro das illas Cíes. Referímos en moitas ocasións a él aínda que pouco coñecemos. Atenderemos así, ás modificacións antrópicas que se levaron a cabo na Lagoa dende...