A píntega común (Salamandra salamandra) é unha especie de anfibio con hábitos completamente terrestres, que só se achegan á auga para depositar os ovos ou larvas. O seu hábitat preferido son os bosques caducifolios con abundante follas no chan, aínda que ocupa tamén...