A prensa da época fixo fincapé no accidente marítimo do “Weyler" nº 8 en 1927. Un tráxico naufraxio que conmoveu aos veciños de Bouzas e Vigo e que sorpendería até a prensa estatal e a dos galegos na diáspora Compre salientar nesta transcrición de "El Heraldo...