WWF pon en marcha unha campaña de voluntariado en colaboración co Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia, para recoller información sobre as interaccións entre a actividade pesqueira e as poboacións de aves mariñas mergulladoras, fundamentalmente de corvo...