Eva Prada estudou na súa tese os efectos do cambio climático na principal especie forestal de Galicia As poboacións atlánticas de piñeiro toleran peor que as continentais as xeadas inesperadas As segundas, de menor crecemento, soportan mellor a caída das temperaturas...