Parque Nacional marítimo-terrestre das Illas Atlánticas de Galicia. Arquipélagos de Cíes, Ons, Sálvora e Cortegada. A maior parte da superficie terrestre do Parque está cuberta por matogueira aínda que esta presenta particularidades específicas segundo os distintos...