O proxecto LitterDrone estuda novas metodoloxías na loita contra o lixo mariño na costa das Illas Atlánticas

  /  ACTUALIDADE   /  O proxecto LitterDrone estuda novas metodoloxías na loita contra o lixo mariño na costa das Illas Atlánticas

O proxecto LitterDrone estuda novas metodoloxías na loita contra o lixo mariño na costa das Illas Atlánticas

O proxecto LitterDrone estuda novas metodoloxías na loita contra o lixo mariño na costa das Illas Atlánticas

O proxecto LitterDrone (Development and Exploitation of Innovative Tools for Remote Marine Litter Control and Management through UAVs) pretende desenvolver un sistema piloto para a caracterización de lixo mariño nas costas de Europa. Empregará para iso novas tecnoloxías como vehículos aéreos non tripulados equipados con cámaras de alta resolución que levarán a cabo mostraxes en praias pertencentes ao programa oficial de seguimento de lixos mariños en praias de face a probar o seu potencial técnico e comercial.

O traballo de campo do proxecto lévase a cabo no Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia (que colabora neste proxecto), unha zona de enorme valor ecolóxico e de acceso difícil, cuxas praias xa están a ser monitoradas mediante métodos tradicionais.

As imaxes que se obteñan mediante estes métodos serán procesadas a través de software especializado de recoñecemento de imaxe de face a proceder á caracterización dos obxectos de lixo mariño achados nas mostraxes. Esta caracterización pode ser entón empregada para que os organismos pertinentes deseñen e implementen medidas de prevención e mitigación contra o lixo mariño.

little 1

© LitterDron

OBXECTIVOS

O proxecto LitterDrone ten como obxectivo o desenvolvemento dun servizo innovador para a xestión e o control do lixo mariño en zonas costeiras. Este obxectivo conseguirase mediante a aplicación de novas tecnoloxías, especificamente vehículos aéreos non tripulados (coñecidos popularmente como “drones“) e software de análise de imaxe, fronte aos métodos tradicionais de control do lixo mariño. A través desta metodoloxía será posible avaliar de maneira remota a presenza de lixo mariño en zonas costeiras así como a súa composición. Isto permitirá tamén monitorar áreas remotas e/ou inaccesibles actualmente.

little 2

 © LitterDron

Coa información recollida a través de LitterDrone poderanse detectar con maior facilidade os puntos de acumulación de lixo na costa, así como a composición do lixo presente neles, podendo así deseñar actuacións de prevención e mitigación máis precisas e eficientes.

Esta nova metodoloxía proporcionará unha serie de beneficios fronte aos sistemas empregados tradicionalmente para a loita contra o lixo mariño, por exemplo:

  • A capacidade para aumentar o ámbito xeográfico das actividades relacionadas coa loita contra o lixo mariño en zonas remotas ou de difícil acceso.
  • A redución do esforzo necesario nestas campañas, así como o acortamento do tempo dedicado ás mesmas.
  • A facilitación das condicións laborais do persoal que traballa nestas campañas, xa que o a miúdo arduo traballo de campo pode ser substituído por esta nova metodoloxía.
  • A identificación automatizada de obxectos de lixo dunha maneira obxectiva a través dun software de caracterización específico, reducindo a marxe de erro humano.

Unha vez demóstrese a viabilidade de LitterDrone en zonas costeiras poderanse explorar novas áreas onde implementalo, como a detección de lixo flotante en mar aberto, no medio submarino ou na exploración de fondos oceánicos, podendo desta maneira a súa contribución estenderse ás partes interesadas do sector marítimo europeo, así como a outras rexións do mundo.

Fonte: LitterDrone 

Imaxe destacada: © Arquivo da Luz Atlántica

Author: Cíes.gal

Redacción Cíes.gal.

Share This