O parque ostrícola das illas Cíes (I)

  /  HISTORIA   /  O parque ostrícola das illas Cíes (I)

O parque ostrícola das illas Cíes (I)

Publicamos unha serie de notas de prensa que fan referencia ao denominado parque ostrícola ou viveiro das illas Cíes. Referímos en moitas ocasións a él aínda que pouco coñecemos. Atenderemos así, ás modificacións antrópicas que se levaron a cabo na Lagoa dende principios do século XX.

 

El parque ostrícola de las islas Cíes.

26/06/1906

 

“Por la Real orden del Ministerio de Marina, ha sido autorizado el teniente  alcalde del Ayuntamiento de Vigo don Carlos Coloret Nogueira, para establecer un criadero natural destinado a la multiplicación de ostras y demás mariscos en la costa llamada del Lago en las Islas Cíes.”

 

Continuará…

Ler II parte.

 

El Norte de Galicia: diario político y de información

Imaxe:

Pedro Figueras

Author: Santiago Boado Aguinaga

Santi Boado é licenciado en Historia pola Universidade de Santiago. Investigador, divulgador e redactor. Naturalista vocacional, ten formación en comercialización e información turística, interpretación do patrimonio e educación ambiental. Exerce de guía-intérprete en espazos con valor patrimonial. Tamén é guía acreditado do Parque Nacional marítimo terrestre das Illas Atlánticas de Galicia e membro da Asociación de Guías Acreditados das Illas Atlánticas de Galicia-Agaia, do clube de montaña Pena Trevinca-Montañeiros de Galicia e da Seo-Birdlife.

Share This