Científicos do IEO estudaron as variacións do zooplancton na plataforma galega durante 17 anos

Portada » O Parque Nacional » Científicos do IEO estudaron as variacións do zooplancton na plataforma galega durante 17 anos

Xuñ 5, 2016 | CIENCIA, NATUREZA

Científicos do IEO estudaron as variacións do zooplancton na plataforma galega durante 17 anos

As condicións meteorolóxicas e climáticas controlan a abundancia e distribución destas especies

Investigadores do Instituto Español de Oceanografía (IEO) publicaron un traballo na revista Journal of Plankton Research no que analizan a dinámica estacional da abundancia e composición do zooplancton e a súa relación cos factores meteorolóxicos e climáticos na plataforma noroeste da Península Ibérica.

Para o estudo, recolléronse mensualmente mostras de zooplancton desde 1995 até 2011 en dous lugares situados dentro e fóra da ría de Vigo.
A abundancia total de zooplancton variaba cada ano, con todo, aprecióuse un ciclo con valores máximos entre finais de primavera e principios de outono.
A longo prazo, a serie temporal de abundancia total de zooplancton presentou tres períodos diferentes: De 1995 a 2001, que se caracterizou por unha baixa abundancia e estacionalidade de baixa amplitude cun aumento graduado cara a 2001; de 2001 a 2006, cunha alta abundancia e unha marcada estacionalidade; e de 2006 a 2010, cunha abundancia intermedia e a maior amplitude do ciclo estacional.
Os grupos taxonómicos máis comúns mostraron similares patróns estacionais a longo prazo e a análise de compoñentes principais revelou un cambio na dinámica do zooplancton desde o ano 2001 que afectou as medias anuais e á estacionalidade de todos os taxones.
Os cambios observados na dinámica do zooplancton estiveron dacordo coas tendencias sostidas para a intensidade do afloramento (en aumento), precipitación (decreciente) e as variacións na intensidade da corrente do Golfo entre 2000 e 2005.
Entre os resultados destaca a importancia da hidrodinámica, impulsada polas condicións meteorolóxicas e climáticas, no control da abundancia de zooplancton.
O Instituto Español de Oceanografía (IEO), é un organismo público de investigación (OPI), dependente da Secretaria de Estado de Investigación, Desenvolvemento e Innovación do Ministerio de Economía e Competitividade, dedicado á investigación en ciencias do mar, especialmente no relacionado co coñecemento científico dos océanos, a sustentabilidade dos recursos pesqueiros e o medio ambiente mariño. O IEO representa a España na maioría dos foros científicos e tecnolóxicos internacionais relacionados co mar e os seus recursos. Conta con nove centros oceanográficos costeiros, cinco plantas de experimentación de cultivos mariños, 12 estacións mareográficas, unha estación receptora de imaxes de satélites e unha frota composta por sete buques oceanográficos, entre os que destaca o Cornide de Saavedra, o Ramón Margalef e os Ángeles Alvariño. O Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) e, en particular, o Programa Operativo de I+D+i por e para o Servizo das Empresas (Fondo Tecnolóxico), participa na cofinanciación dos buques Ramón Margalef, Anxos Alvariño e Francisco de Paula Navarro, así como no Vehículo de Observación Remota (ROV) Liropus 2000.

Fonte:

IEO

Cíes.gal
Author: Cíes.gal

Redacción Cíes.gal.

Otros artículos