Presentación dos anfibios e réptiles do Parque Nacional

Presentación dos anfibios e réptiles do Parque Nacional

Só hai tres especies de anfibios presentes nas illas do Parque Nacional onde predominan os ambientes secos, con vexetación moi mesta e escasos asolagamentos de auga doce. Son os pintafontes ibéricos (en Ons e Sálvora), o sapiño pintoxo (en Ons e Sálvora) e a píntega...