Costa da Vela, punta Subrido en cabo Home. Imaxe:  Paco Álvarez.