Costa da Vela, punta Subrido en cabo Home. Imagen:  Paco Álvarez.